Szczegółowe warunki montażu wykładzin

 

 1. Przygotowanie podłoża
 1. Firma Coniveo zaznacza, że zgodnie ze sztuką instalowania wykładzin PCW należy odpowiednio przygotować podłoże pod tego typu wykładzinę. Polega to na wylaniu masy wygładzającej w celu wyrównania podłoża. Zapewnia to prawidłowe użytkowanie wykładziny. Brak zastosowania masy wygładzającej może spowodować, że w miejscach gdzie występują nierówności podłoża, zainstalowana wykładzina PCW będzie poddawana większym naciskom i tym samym będzie narażona na większe zużycie i powstanie w dłuższym okresie użytkowania ewentualnych miejscowych uszkodzeń. W związku z powyższym udzielona zostanie ograniczona gwarancja na wykładzinę oraz na jej montaż, która nie obejmuje ewentualnych problemów z tytułu użytkowania lub powstania ewentualnych uszkodzeń i innych wad wykładziny PCW wynikających z nierówności podłoża.     
 1. W zakres prac związanych z montażem wykładziny na schodach nie wchodzi doprowadzenie schodów do równych wymiarów zgodnych z projektem budowlanym oraz zachowanie pionów i poziomów stopnia. W razie konieczności utrzymania wymiarów stopni zgodnych z projektem budowlanym, należy skorzystać z usług firmy specjalistycznej.
 1. W przypadku przygotowania podłoża  pod montaż wykładzin przez Zleceniodawcę, firma Coniveo nie udzieli gwarancji na montaż. Pełna gwarancja zostanie udzielona w momencie kompleksowego wykonania usługi przez firmę Coniveo.
 1. Masa wygładzająca o grubości 3-4mm ma na celu wygładzenie podłoża. Jest to czynność niezbędna do prawidłowej instalacji wykładzin elastycznych. Wylanie masy wygładzającej nie poziomuje posadzki. Dopuszczalna różnica poziomu podłoża to 5mm na długości 2m.
 1. Widoczne spękania wylanej masy wygładzającej nie świadczą o błędzie wykonawczym. W przypadku, gdy wylewka jest dobrze związana z podłożem można układać na nią wykładzinę.
 1. Warunki pomieszczenia do montażu wykładzin
 1. Instalacja wykładzin elastycznych nie może odbywać się w temperaturze niższej niż 18ᵒC oraz przez cały okres użytkowania nie może spaść poniżej tej wartości.
 1. Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas montażu wykładzin to 30-60%.
 1. Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności posadzki do montażu wykładzin w przypadku podkładu cementowego to 2%CM, z ogrzewaniem podłogowym 1.8%CM. W przypadku podłoża anhydrytowego 0,5%CM. W przypadku przekroczenia tych wartości firma Coniveo nie podejmie się instalacji wykładziny.
 1. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest zapewnienie dostępu do bieżącej wody oraz prądu w miejscu wykonywania pracy przez firmę Coniveo
 1. Ogrzewanie podłogowe
 1. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest poinformowanie wykonawcy o zainstalowanym systemie ogrzewania podłogowego. W przypadku niepoinformowania firma Coniveo nie udzieli gwarancji na montaż wykładzin.
 1. Podłoże z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym należy sezonować z 30-dniowym cyklem wygrzewania posadzki. W przypadku nie wykonania tej czynności firma Coniveo nie podejmie się montażu wykładziny.
 1. Łączenie wykładzin dywanowych
 1. Stopień widoczności łączenia w wykładzinie nie świadczy o błędzie w instalacji. Estetyka łączenia zależy od gramatury, koloru, wysokości runa oraz rodzaju i struktury wykładziny. Dopuszczalna szczelina między łączeniami wykładziny to: podkład 2mm, runo 2mm.
 1. Ilość łączeń nie świadczy o wadliwej instalacji i nie ma wpływu na długotrwałe użytkowanie.
 1. Widoczne łączenia w płytkach dywanowych nie świadczą o błędzie w instalacji. Widoczność łączeń jest cechą charakterystyczną dla tego materiału.
 1. Łączenie wykładzin elastycznych
 1. Widoczność i estetyka wykończenia spawów jest uzależniona od rodzaju wykładziny, jej grubości i koloru. Wygląd spawu nie ma negatywnego wpływu na użytkowanie, jego głównym zadaniem jest szczelne połączenie wykładziny. Czynność wtapiania sznura termozgrzewalnego jest pracą manualną, w związku z tym dopuszczalne są różnice w rozmiarze i wyglądzie spawu.
 1. Ilość łączeń zamontowanej wykładziny elastycznej nie ma negatywnego wpływu na użytkowanie i wytrzymałość oraz nie świadczy o błędzie montażowym.
 1. Wykładzina PCW ze względu na jej właściwości ma prawo się kurczyć i rozszerzać zgodnie z  parametrem stabilności wymiarowej, zapisanym w karcie technicznej. Parametry te mogą być różne w zależności od rodzaju wykładziny.  
 1. Panele LVT ze względu na swoją  strukturę przypominającą drewno (bądź inny imitowany materiał) mogą różnić się wysokością do 1mm. Różnica wysokości poszczególnych paneli nie świadczy o nieprawidłowym montażu.
 1. Dodatkowe zalecenia
 1. Użytkowanie pomieszczeń w których została zainstalowana wykładzina jest dopuszczalne po 24h po montażu. Intensywne użytkowanie wskazane jest po upływie 72h od instalacji. Czas ten niezbędny jest do prawidłowego związania i utwardzenia kleju. Nie zastosowanie się do zaleceń może skutkować pozostawieniem nieodwracalnych śladów, odgnieceń na powierzchni wykładziny.
 1. Przed instalacją wykładzin należy zwrócić szczególną uwagę czy szczeliny znajdujące się między drzwiami a podłożem są wystarczające. W przypadku zbyt nisko obsadzonych drzwi, należy skorzystać z usług firmy stolarskiej.
 1. Montaż wykładzin składa się z wielu etapów, m.in. specjalistycznego przygotowania podłoża wchodzącego w skład prac budowlanych. Zaleca się, by wykańczanie ścian (tapeta, tynki strukturalne, malowanie ścian „na gotowo”) odbyło się po zamontowaniu wykładziny . W przypadku zmiany kolejności robót należy skonsultować to z Kierownikiem Technicznym.  Firma Coniveo ze względu na charakterystykę prac, nie może zagwarantować, że nie dojdzie do miejscowych przypadkowych uszkodzeń lub zabrudzeń ściany, W przypadku wystąpienia tego problemu instalator wykładzin może wykonać punktową naprawę z materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, Zostanie dochowana pełna staranność przy tej czynności jednakże za efekt końcowy firma Coniveo nie bierze odpowiedzialności.

Dlaczego warto?
 • bezpłatna konsultacja
 • markowe wykładziny
 • profesjonalny montaż
 • specjalistyczne akcesoria
 • doskonały serwis
Zespół Coniveo