Tomasz Urbański prezesem Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

01.07.2013
Category: 2013

Z wielką radością informujemy, że Tomasz Urbański został Powołany na stanowisko Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy.

PSP to organizacja, która powstała w 2007. Jej głównym celem jest reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży posadzkarskiej, handlem, wytwórczością i wystawiennictwem.

Nowy Zarząd PSP, na którego czele stanął Tomasz Urbański, chce zdynamizować działanie Organizacji i przyspieszyć realizację zaplanowanych działań. Wiceprezesem PSP został Henryk Wagner, a funkcję skarbnika objął Tomasz Pol. Oprócz wyżej wymienionych, na Członków Zarządu, wybrano m.in.: Jerzego Bieszczada, Stanisława Gawliczka, Tomasza Legierskiego, Zenona Marcinowskiego, Krzosztofa Ostrowskiego i Witolda Ruszczyńskiego.

Wśród zadań zaplanowanych na najbliższy rok, znalazła się ochrona interesów branży posadzarskiej, poprzez powołanie grupy rzeczoznawców, podnoszenie kwalifikacji instalatorów, dzięki przeprowadzaniu egzaminow czeladniczych i mistrzowskich oraz stworzenie pomocy prawnej dla Członków Stowarzyszenia. W najbliższym czasie rozpoczną się również prace nad podręcznikiem wyznaczającym standardy w branży posadzkarskiej.

Why is it worth it?
  • Free consultation
  • Branded floor coverings
  • Professional installation
  • Specialized accessories
  • Excellent service
Zespół Coniveo